Vlastnosti  

Názov

Akosť

Charakteristika

Stiahnúť

Federer SE SE - SUPERELITNÁ Neskorá pšenica, výška rastliny stredná, výborná kompenzačná schopnosť rastlín v závislosti na hustote porastu, veľmi stabilná potravinárska kvalita, stabilné číslo poklesu a objemová hmotnosť. Vysoký obsah NL a lepku.  
Brejk SE SE - SUPERELITNÁ Skorá, úrodná odroda. Stredná výška rastliny, stredná odnožovacia schopnosť, výborná mrazuvzdornosť, stabilné parametre kvality, excelentný obsah lepku, výborná odolnosť proti hrdzi pšenicovej (gén z pýru).  
Cimrmanova raná SE SE - SUPERELITNÁ Skorá odroda, stredne vysoká, stredne dlhé steblo, stabilná superelitná potravinárska kvalita, výborná mrazuvzdornosť, výborná odolnosť proti klasovým fuzariózam, HTZ 45g, rekordná objemová hmotnosť.  
Forhand SE SE - SUPERELITNÁ Poloskorá odroda, vysoká výška rastliny (115 cm), veľmi plastická a dobre odnoživá, veľmi rýchly počiatočný jarný rast, výborná mrazuvzdornosť, nižšia odolnosť voči poliehaniu, veľmi dobre znáša prísušok počas vegetácie a pestovanie na horšom stanovišti.  
Bardotka E Poloskorá, dobre odnoživá odroda, stredná až vyššia rastlina, HTZ vyššia, výborná odolnosť proti klasovým fuzariózam, veľmi dobre zvláda prísušok, dobrá úroda a stabilná potravinárska kvalita, vhodná na neskorú sejbu.  
Matchball A Poloneskorá až neskorá, stredná až kratšia výška rastliny (81 cm), veľmi dobrá odnožovacia schopnosť, úrodový potenciál pre rekordnú žatvu (najúrodnejšia pšenica v ŠOS 2010-2012 zo všetkých skúšaných odrôd), A potravinárska kvalita, vysoké a stabilné pádo  
RGT Rebell A Špecialista po obilnine ! Poloneskorá odroda na krátkom steble s krásnym dlhým klasom. Zdravá A pšenica pre veľmi vysoké a stabilné úrody, vynikajúca odolnosť proti poliehaniu, kompenzačný typ, vysoký počet zŕn v klase, odolnosť proti piat stebiel.  
Golem A Poloneskorá, klasová, veľmi úrodná odroda, veľmi dobré prezimovanie a odolnosť proti plesni snežnej, výborná objemová hmotnosť a pádové číslo, stabilné a špičkové úrody v praxi. Výborná kompenzačná schopnosť klasu, rýchly jarný vývoj rastlín.  
Viriato A Skorá osinatá pšenica s A potravinárskou kvalitou, stabilná a vysoko hodnotená objemová hmotnosť (E) a pádové číslo (E). Krátke steblo (81 cm), výborná odolnosť proti poliehaniu (8,9 b.) Odolnosť proti septóriam a bieloklasosti. Najúrodnejšia osinatka !  
Messi A Poloneskorá, stredne vysoká, dobre odnoživá odroda s vysokou HTZ. Vysoká úroda najmä v KVO a RVO. Stabilita pádového čísla a objemovej hmotnosti, kombinácia dvoch absolútne divergentných rodičov (Biscay a Bardotka). Odolnosť proti plesni snežnej.  
RGT Xaver A Skorá odroda, vhodná na sejbu po obilnine, stredná výška rastliny, unikátna kombinácia proti fuzariózam a hrdziam. Výborná potravinárska kvalita, vyššia úrodová hladina vďaka kríženiu geneticky divergentných rodičov.  
Barryton A Poloneskorá, stredne dlhá, veľmi úrodná odroda, špičkový zdravotný stav listovej plochy, zvýšená odolnosť proti chorobám piat stebiel (gén Pch1). Výborná kompenzačná schopnosť klasu, výborná úroda vo všetkých výrobných oblastiach. Pestovanie po obilnine.  
Premio A/B Úrodná nepoliehavá osinatka, skorá až poloskorá krátka odroda. Dobrý zdravotný stav listovej plochy , vysoké úrody. Vhodná do všetkých výrobných oblastí.  
Bakfis A/E Poloskorá, stredne odnoživá, stredne vysoká odroda, úrodu tvorí vysokým počtom klasov na plochu, stredne produktívny klas, odporúčame zvýšený výsevok, stabilná potravinárska kvalita, výborná odolnosť proti fuzariózam.  
Bosorka A/E Osvedčená skorá odroda, veľmi dobrá a stabilná potravinárska kvalita, vhodná do všetkých výrobných oblastí, znáša prísušky , priemerný zdravotný stav.  
Bazilika A Skorá, veľmi úrodná odroda s krátkym steblom (80 cm), výborná odolnosť proti poliehaniu, dobrá odolnosť proti listovým chorobám, dobrá pekárenská kvalita.  
Baletka A Skorá, stredne odnoživá odroda, výborná mrazuvzdornosť, suchovzdornosť, plasticita, veľmi vysoká odnožovacia schopnosť, výborná odolnosť proti klasovým fuzariózam. Možná sejba po obilnine.  
Bodyček  A Najskoršia potravinárska pšenica! Extra skorá, výborne odnoživá odroda, špičkový zdravotný stav klasu, výborná odolnosť proti klasovým fuzariózam, vysoká medziročná stabilita úrody a kvality A. Výborná mrazuvzdornosť, vysoká plasticita.  
Bondra A Skorá, úrodná potravinárska odroda, stredne vysoká s dobrou odnožovacou schopnosťou, výborná odolnosť proti klasovým chorobám, hlavne fuzariózam. Vhodná aj po obilnine, tolerantná k termínu sejby.  
Bekend A Nadväzuje na výborné vlastnosti odrôd Banquet a Apache. Poloskorá, vysoko odnoživá, dlhšia odroda (105 cm), vysoká stabilita úrody aj kvality, výsevok 3,5-4 MKS/ha. Veľmi dobrý zdravotný stav listovej plochy aj klasu.  
Elan A Poloneskorá až neskorá, stredne dlhá odroda na veľmi pevnom steble, veľmi vysoká úroda, veľmi dobrá odolnosť proti poliehaniu, dobre znáša neskoré výsevy, vynikajúca kompenzačná schopnosť klasu.  
RW Nadal A Poloneskorá až neskorá, stredne dlhá, veľmi úrodná odroda, špičkový stav listovej plochy, zaujímavá kombinácia českonemeckých rodičov, veľmi dobré hospodárenie s N, výsev aj po obilnine.  
Slalom A Skorá potravinárska odroda (kríženec s odrodou Apache) so stabilnou A kvalitou. Veľmi plastická, vhodná do všetkých výrobných oblastí, prekonáva kontroly o 5 až 8 %. Kompenzačný dobre odnoživý typ.  
Bombasta A/E Úrodná odroda s dlhším steblom, vynikajúca suchovzdornosť vďaka veľkému koreňovému systému, dobrý zdravotný stav listov aj klasu, dobrá a stabilná OH s dobrým obsahom kvalitného lepku.  
Grizzly C Poloneskorá, kŕmna, stredne vysoká (90 cm), stredne odnoživá odroda s vysokou HTZ (49 g), veľmi vysoká úroda (+7,1 % na odrodu Biscay ÚKZÚZ). Vysoká energetická hodnota zrna, vysoký obsah škrobu (69,9 %), veľké zrno.  
Yetti C Stredne vysoká (95 cm), stredne odnoživá, vysoká HTZ, vysoká úroda vo všetkých výrobných oblastiach je tvorená produktivitou klasu pri vysokej HTZ. Odolnosť proti plesni snežnej, vysoký obsah škrobu, vysoká energetická hodnota zrna.