Spoločnosť VP AGRO Slovensko s.r.o.,

Názov je skratkou začiatočných písmen názvov regiónov, v ktorých bola spoločnosť v roku 1919 založená (Rouergue, Auvergne, Gévaudan, Tarnais).

Spoločnosť RAGT zahájila svoju činnosť v roku 1919 ako poľnohospodárske obchodné družstvo. Postupom času sa stále viac zapájala so semenárstva (od roku 1946) a šľachtenia (od roku 1951). Ťažiskom šľachtiteľskej a semenárskej činnosti je kukurica (prvé vlastné odrody na trhu v roku 1963),postupne pribudli do portfólia aj odrody ďalších plodín (trávy v roku 1970, obilniny, slnečnica a cirok v roku 1972, repka v roku 1993, rozšírenie obilnín nákupom obilninárskeho programu PBI Cambridge v roku 2004). Dnes patrí RAGT k rozhodujúcim európskym spoločnostiam, celkom má viac ako 1200 zamestnancov a celkový ročný obrat firmy je 274,8 mil. EUR.

Činnosť sa rozvíja v troch oblastiach:

  • šľachtenie a semenárstvo ako kľúčová činnosť (prostredníctvom RAGT Genetique a jej dcérskych spoločností v celej Európe)

  • zásobovanie farmárov a poradenstvo (prostredníctvom RAGT Plateau Central, starostlivosť o cca. 10 000 farmárov v oblasti Aveyron)

  • poľnohospodársky veľkoobchod (prostredníctvom Gruel Fayer)

RAGT investuje 12% svojho obratu do svojich 31 šľachtiteľských programov, výsledkom čoho je registrácia zhruba 200 odrôd a hybridov v rámci 22 druhov rastlín (kukurica, slnečnica, cirok, trávy a kŕmne plodiny, pšenica, tritikále, jačmeň, sója, repka). Cieľom je vytvorenie takého spektra odrôd poľnohospodárskych plodín, ktoré by boli konkurencieschopné vo všetkých regiónoch Európy ako výnosovom potenciáli, tak aj v istote dobrej produkcie za súčasného rešpektovania požiadaviek ľudí a životného prostredia.

Obchod s odrodami a osivom je organizovaný prostredníctvom desiatich národných európskych pobočiek, úzko spolupracujúcich s ďalšími semenárskymi distribučnými firmami v konkrétnych regiónoch.

Od roku 2004 obchodne zastupuje RAGT na Slovensku firma VP AGRO spol. s.r.o. V roku 2006 bola založená spoločnosť VP AGRO Slovensko s.r.o. So sídlom v Trnave. Táto pre slovenských poľnohospodárov pripravila sortiment výkonných odrôd pšenice, jačmeňa, repky, slnečnice a kukurice.